Vår menighet


Stornes menighet har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord". Visjonen vår: "Leve i Jesus" skal være en inspirasjon som viser retning for det vi driver med i kirken. Stornes kirke vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet.

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.

 

Kirkebygget

Her viser deler av ingressen under vinduet. Hvor mye som synes kommer an på hvor lang teksten er.

Les mer

 

Menigheten og miljøet

Les mer

 

Utleie

Artikkel om utleie av menighetens lokaler

Les mer

 

Frivillig?

Les mer

 

Kirkebygget

Her viser deler av ingressen under vinduet. Hvor mye som synes kommer an på hvor lang teksten er.

Les mer

 

Menigheten og miljøet

Les mer

 

Utleie

Artikkel om utleie av menighetens lokaler

Les mer

 

Frivillig?

Les mer