Frivillig

Har du lyst til å bidra på gudstjenestene eller ungdomsarbeidet?

I 2017 flytte musikkpedagogen Daniel Kloppen til bygda, og han er en viktig brikke i alle våre kor. Han er dirigent i alle kor og er sammen med sin kone Margrete Kloppen en inspirasjon til sangglede for hele menigheten.

Velg kalender