Givertjeneste i Stornes


Stornes har et mål om å være selvfinansierende på de stillingene vi selv er forpliktet på. Vi trenger derfor din hjelp for å opprettholde et godt aktivitetsnivå.

Givertjeneste er en måte å få systematisert hvordan vi kan forvalte våre midler. Stornes Menighet er som andre menigheter avhengig av bidrag fra medlemmene for å finansiere noe av driften i menigheten. Vi har i Stoprnes Menighet valgt å investere i personer som kan drive det som vi anser som viktig for menigheten nå. Vi samler derfor inn midler for å kunne lønne personer til å drive viktig arbeid som:

Søndagsskole
MIKS
Ungdomsarbeid
Søndagskole-lederopplæring for skolebarn
Påske- og julevandring for barnehager og skoler i bydelen

Dette er bare noen få eksempler på virksomheten vår. For å kunne gjennomføre arbeidet trenger vi flere som er villige til å være faste givere. Det er mange måter å hjelpe på – og vi setter stor pris på ditt bidrag!

For på bli giver – kontakt kapellan Ola Nordmann på ola.nordmann@stornes.menighet.no eller på telefon 47 00 00 00. Har du spørsmål? Kontakt kapellan Ola Nordmann på ola.nordmann@stornes.menighet.no eller på telefon 47 00 00 00.

Tilbake