Avlyst infomøte for konfirmanter


Møtet torsdag den 26 .mars er avlyst, men husk å meld deg opp!

 

Det er usikkert når vi kan ha eit nytt møte. De er velkomne til å ta kontakt med sokneprest Kjell Steinbru på telefon 473 28 472 om de har spørsmål til konfirmasjonsopplegget.

Men det de likevel kan gjere no er å melde konfirmanten inn til konfirmasjon på heimesida til kyrkjelyden. Da kan eg etter kvart sende ut informasjon om programmet, og anna informasjon om opplegget. Det er jo vanskeleg å sei kor lenge denne spesielle situasjonen vil vare. Men dreg den ut også til hausten ser eg for meg at vi må organisere ei form for digital undervisning, slik eg allereie har gjort nå i Bygland, der eg også har konfirmantar.

 Påmelding til konfirmasjon.

Tilbake