Smittevern kirkegårder


Smittespredning på gravplassene

 

Fare for spredning av koronasmitte.

Vi ber alle som besøker gravplassene våre om å tenke på smittespredning.

  • Bruk hansker eller håndsprit ved berøring av søppelkasser  og vannkraner
  • Ha med egne vannkanner og redskap
  • Hold avstand

Tilbake